องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]32
22 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]25
23 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]24
24 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]21
25 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]20
26 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัญ [ 16 มิ.ย. 2566 ]34
27 ฐานข้อมูลผู้พิการที่เป็นปัจจุบัญ [ 16 มิ.ย. 2566 ]26
28 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]18
29 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]17
30 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]17
31 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]18
32 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]18
33 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]19
34 รายงานผลสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]50
35 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]43
36 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]28
37 รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]48
38 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) [ 3 เม.ย. 2566 ]45
39 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]16
40 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]16
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26