องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร [ 8 พ.ค. 2557 ]139
382 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ [ 8 พ.ค. 2557 ]134
383 โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ [ 10 เม.ย. 2557 ]157
384 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ฉบับเพิ่ [ 11 ก.พ. 2557 ]172
385 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 10 ก.พ. 2557 ]150
386 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 14 ม.ค. 2557 ]149
387 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ธ.ค. 2556 ]132
388 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ธ.ค. 2556 ]141
389 รายงานผลการดำเนินงานของ อปท. ในรอบปี ตามรัฐธรรมนู [ 25 ธ.ค. 2556 ]174
390 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 11 ธ.ค. 2556 ]127
391 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือน ตุ [ 4 พ.ย. 2556 ]132
392 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานผู้ปฏ [ 30 ต.ค. 2556 ]177
393 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานบริหา [ 30 ต.ค. 2556 ]170
394 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 30 ต.ค. 2556 ]133
395 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 30 ต.ค. 2556 ]132
396 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 2 ต.ค. 2556 ]136
397 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ [ 1 ต.ค. 2556 ]128
398 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 4 ก.ย. 2556 ]141
399 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที [ 9 ส.ค. 2556 ]165
400 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร [ 1 ส.ค. 2556 ]127
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26