องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 มี.ค. 2566 ]34
42 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]15
43 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]16
44 ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด อันตรายที่ต้องระวัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]23
45 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]16
46 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]16
47 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]15
48 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มกราคา 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]15
49 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]15
50 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 10 ม.ค. 2566 ]41
51 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]16
52 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]15
53 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565) [ 4 ม.ค. 2566 ]27
54 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]17
55 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 8 ธ.ค. 2565 ]42
56 รายงานผลโครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2565 ]58
57 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]32
58 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]33
59 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
60 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]15
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26