องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลโครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2565 ]65
62 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]35
63 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]36
64 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]20
65 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]18
66 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 29 พ.ย. 2565 ]72
67 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 23 พ.ย. 2565 ]50
68 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]20
69 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]38
70 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]35
71 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]20
72 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]20
73 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ต.ค. 2565 ]40
74 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]20
75 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]84
76 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]75
77 ประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 3 ต.ค. 2565 ]89
78 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2565 ]71
79 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2565 ]74
80 ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 3 ต.ค. 2565 ]66
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26