องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]62
82 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 3 ต.ค. 2565 ]85
83 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 3 ต.ค. 2565 ]60
84 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]61
85 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]38
86 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]36
87 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65) [ 3 ต.ค. 2565 ]26
88 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
89 รายงานผลการดำเนิมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]23
90 ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ [ 30 ก.ย. 2565 ]58
91 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]36
92 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]64
93 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]39
94 รายงานโครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ [ 29 ก.ย. 2565 ]28
95 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ก.ย. 2565 ]39
96 ประกาศประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 9 ก.ย. 2565 ]80
97 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]38
98 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]36
99 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 4 ส.ค. 2565 ]36
100 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ส.ค. 2565 ]38
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26