องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 515 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ต.ค. 2565 ]50
82 รายงานการเปิด-ปิด ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]25
83 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]89
84 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]81
85 ประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 3 ต.ค. 2565 ]97
86 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2565 ]78
87 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2565 ]89
88 ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 3 ต.ค. 2565 ]73
89 ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]72
90 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 3 ต.ค. 2565 ]91
91 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 3 ต.ค. 2565 ]65
92 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]68
93 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]45
94 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]41
95 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65) [ 3 ต.ค. 2565 ]34
96 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
97 รายงานผลการดำเนิมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
98 ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ [ 30 ก.ย. 2565 ]62
99 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]43
100 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]70
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26