องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 13 ม.ค. 2565 ]150
122 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2565 ]180
123 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 13 ม.ค. 2565 ]153
124 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 13 ม.ค. 2565 ]205
125 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 ม.ค. 2565 ]194
126 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 13 ม.ค. 2565 ]137
127 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2565 ]141
128 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 ม.ค. 2565 ]129
129 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]145
130 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]125
131 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]131
132 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]124
133 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]32
134 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2564 ]129
135 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]130
136 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 พ.ย. 2564 ]131
137 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]132
138 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]123
139 มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 27 ต.ค. 2564 ]140
140 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2564 ]141
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26