องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราการจัดเก็บภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]189
122 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 13 ม.ค. 2565 ]218
123 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 13 ม.ค. 2565 ]152
124 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 13 ม.ค. 2565 ]199
125 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 13 ม.ค. 2565 ]150
126 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 13 ม.ค. 2565 ]153
127 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2565 ]183
128 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 13 ม.ค. 2565 ]156
129 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 13 ม.ค. 2565 ]209
130 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 ม.ค. 2565 ]197
131 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 13 ม.ค. 2565 ]140
132 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2565 ]144
133 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 ม.ค. 2565 ]132
134 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]149
135 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]128
136 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]134
137 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]127
138 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]35
139 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2564 ]133
140 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]133
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26