องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 พ.ย. 2564 ]134
142 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]136
143 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]126
144 มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 27 ต.ค. 2564 ]144
145 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2564 ]144
146 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]175
147 ประกาศให้บริการอินเตอร์ไร้สาย (wifi ) ฟรี [ 4 ต.ค. 2564 ]169
148 ประกาศให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง [ 4 ต.ค. 2564 ]135
149 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]143
150 ประกาศผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]113
151 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]134
152 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2564 ]124
153 ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในการใช้น้ำอยางประหยัดและการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน [ 1 ก.ย. 2564 ]18
154 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ [ 5 ส.ค. 2564 ]105
155 รายงานสถิติการให้้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564) [ 26 เม.ย. 2564 ]191
156 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]145
157 รายการผลการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]131
158 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]187
159 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]138
160 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi ) ฟรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]128
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26