องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]126
42 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]122
43 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 13 ส.ค. 2564 ]123
44 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ [ 2 ส.ค. 2564 ]123
45 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 2 ส.ค. 2564 ]125
46 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]117
47 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]129
48 รายงานการประชุมสภาอบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ก.พ. 2564 ]129
49 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]127
50 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 ก.พ. 2564 ]129
51 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2564 ]129
52 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]118
53 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]117
54 ประกาศรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]116
55 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 พ.ย. 2563 ]172
56 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]127
57 ประกาศรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]122
58 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ส.ค. 2563 ]130
59 รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]122
60 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 4 ส.ค. 2563 ]126
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8