องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]112
82 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]112
83 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]157
84 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 พ.ค. 2562 ]113
85 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 พ.ค. 2562 ]118
86 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]116
87 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]118
88 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]150
89 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 8 ก.พ. 2562 ]158
90 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 ก.พ. 2562 ]120
91 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 ก.พ. 2562 ]115
92 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ม.ค. 2562 ]109
93 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 26 ต.ค. 2561 ]149
94 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 26 ต.ค. 2561 ]114
95 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2561 ]146
96 รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 25 ก.ย. 2561 ]108
97 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 14 ส.ค. 2561 ]109
98 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]109
99 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]115
100 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]149
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8