องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 เม.ย. 2561 ]147
102 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 เม.ย. 2561 ]155
103 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 เม.ย. 2561 ]107
104 รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ [ 15 ก.พ. 2561 ]109
105 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 ก.พ. 2561 ]150
106 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.พ. 2561 ]145
107 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]148
108 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ก.พ. 2561 ]109
109 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ก.พ. 2561 ]107
110 รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]144
111 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ก.พ. 2561 ]112
112 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ม.ค. 2561 ]113
113 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 14 ธ.ค. 2560 ]113
114 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 14 ธ.ค. 2560 ]107
115 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 พ.ย. 2560 ]109
116 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]109
117 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]118
118 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]116
119 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 ก.ย. 2560 ]106
120 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ [ 15 ส.ค. 2560 ]111
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8