องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 15 ส.ค. 2560 ]114
122 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 8 ส.ค. 2560 ]115
123 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ส.ค. 2560 ]114
124 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ส.ค. 2560 ]117
125 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 28 เม.ย. 2560 ]113
126 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ [ 28 เม.ย. 2560 ]114
127 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ [ 28 เม.ย. 2560 ]115
128 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 10 ก.พ. 2560 ]116
129 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก [ 10 ก.พ. 2560 ]114
130 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 6 ก.พ. 2560 ]110
131 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.พ. 2560 ]106
132 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี [ 6 ก.พ. 2560 ]113
133 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ [ 23 ม.ค. 2560 ]116
134 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 13 ธ.ค. 2559 ]115
135 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 13 ธ.ค. 2559 ]116
136 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 28 พ.ย. 2559 ]111
137 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 พ.ย. 2559 ]103
138 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2559 ]117
139 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจปี พ.ศ.2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]113
140 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจปี พ.ศ.2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]114
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8